Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562รางวัลชมเชยการประกวดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ระดับจังหวัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทีมศรีจันทร์กะพ้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558-05-27บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564วิดีโอแนะนำฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564-03-22บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริม อนุรักษ์เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2557-08-10บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 10 มกราคม 2557มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565ขุมทรัพย์องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ง่ายๆ แค่สแกนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565รางวัล "ภูมิราชภัฏ"มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565ราชภัฏยะลา รื้อฟื้น “ผ้ายกตานี”มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565ลงพื้นที่บริการวิชาการด้านศิลปะการแสดงให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนวัดมหายานกาญจนมาสราษฏร์บำรุง (วัดญวนยะลา)มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565องค์ความรู้กริชรามัน จ.ยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม