Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559เรณูวิทยาและความหลากหลายของพืชอาหารผึ้งในจังหวัดปัตตานีเพื่อประเมินศักยภาพในการเลี้ยงผึ้งเชิงพาณิชย์อิสมะแอ เจ๊ะหลง; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; อาเด่น ปาลนกวิน
2561ศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของอนุภาครังชันโรงและประยุกต์ใช้เป็นสครับในเจลล้างหน้าฮาซัน ดอปอ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อัชมาน อาแด
2561ความหลากหลายของพืชอาหารเพื่่อการผลิตเกสรผึ้งชันโรงเชิงการค้าอิสมะแอ เจ๊ะหลง; ลักขณา รักพันธ
2561พืชอาหารและผลพลอยได้เชิงพาณิชย์ของผึ้งชันโรงอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฮาซัน ดอปอ; อัชมาน อาแด; ลักขณา รักพันธ์
2561รายงานวิจัยโครงการชุดพืชอาหารและผลพลอยได้เชิงพาณิชย์ของผึ้งชันโรงอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฮาซัน ดอปอ; อัชมาน อาแด; ลักขณา รักพันธ์
2561ศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของอนุภาครังชันโรงและประยุกต์ใช้เป็นสครับในเจลล้างหน้าฮาซัน ดอปอ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อัชมาน อาแด
2561ความหลากหลายของพืชอาหารเพื่่อการผลิตเกสรผึ้งชันโรงเชิงการค้าอิสมะแอ เจ๊ะหลง; ลักขณา รักพันธ
2563รายงานวิจัยสภาวะที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาคุณภาพน้ำผึ้ง ชันโรงเพื่อจำหน่ายอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; รอมลี เจะดอเลาะ