Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการจัดตั้งกลุ่มสืบทอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเตยหนาม ชุมชนพงปูโล๊ะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลานิชาวดี ตานีเห็ง; สุไลณี อาแล
2561ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้มีนา ระเด่นอาหมัด; วรนาถ แซ่เซ่น; นิมารูนี หะยีวาเงาะ
2562รายงานวิจัยการพัฒนาออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนาม ชุมชนพงบูโล๊ะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โครงการวิจัยชุดภายใต้ชุดโครงการ : การยกระดับผลิคภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจักสานจากเตยหนามสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ ภาคใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุนชนพงลูโล๊ะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลาจิราพร เกียรตินฤมล
2561การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้จิราพร เกียรตินฤมล; อัปสร อีซอ; อุษณีย์ พรหมศรียา
2554การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลลำพะยาศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2564รายงานวิจัยการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพันธ์พื้นเมืองที่มีคุณลักษณะสะเด็ดน้ำตามภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพในตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลานิราณี บือราเฮง; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; นัสรี มะแน; สมทบ เวทโอสถ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; ซูไบดี โตะโมะ