Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องการปกปิดเอาเราะฮฺ สาระอัลฟิกฮฺ โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้วตูแวนะ อีแต
2560ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนหมวกการคิด 6 ใบ ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระวิชาหะดีษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบูเกะบากงรอฮีมะห์ ลีกามิง
2560ผลการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระภาษามลายู เรื่องการอ่านสรุปความเรื่องสั้น โดยใช้เทคนิคหมวกการคิด 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 2 โรงเรียนสามารถดีวิทยานูฮา มาแนง