Browsing by Author ฮาซัน ดอปอ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์จากพรอพอลิสของชันโรงฮาซัน ดอปอ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อัชมาน อาแด
2560-10-18การวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์จากรังชันโรงและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ของผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนฮาซัน ดอปอ; อามีเนาะ สาหะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อิมรอน มีชัย; สุนีย์ แวมะ
2561การวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสในกากบูดูจากโรงงานบูดูยีเซ็ง ตำบลปะเสยาวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีฮาซัน ดอปอ; อัชมาน อาแด; รอมลี เจะดอเลาะ
2564-08-17การศึกษาสมบัติและการบำบัดส้นเท้าแตกของแผ่นโฟมรองส้นเท้าจากน้ำยางธรรมชาติที่มียูเรียเป็นสารตัวเติมฮาซัน ดอปอ; ซีตีไซยีดะห์ สายวารี; สุกรี เส็มหมาด; อัชมาน อาแด
2560-04การสลายน้ำหมึกสีน้ำเงินด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ของซิลเวอร์คลอไรด์ซูไฮนี ตูแกบือซี; ซูฮัยละห์ ยาลา; ฮาซัน ดอปอ
2564-08-24คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและหลักสูตรเคมี ได้รางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021)สุรเดช มัจฉาเวช; ฮาซัน ดอปอ; อัชมาน อาแด
2562-01ความบริสุทธิ์ของผลึกนาโนแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่สังเคราะห์จากกากบูดูโดยวิธีการแคลไซน์และการดูดซับยาปฏิชีวนะ streptomycin เบื้องต้นฮาซัน ดอปอ; พาตีเมาะ กูแวะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2561คุณลักษณะทางกายภาพของอนุภาคผงสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดฮาซัน ดอปอ; อิมรอน มีชัย; รอมลี เจะดอเลาะ; สุนีย์ แวมะ
2563-02-06คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีบางประการของอนุภาคผงสมุนไพรหม้อข้าวหม้อแกงลิง ภูมิปัญญาท้องถิ่นฮาซัน ดอปอ; อิมรอน มีชัย; รอมลี เจะดอเลาะ; พรรณี ปาลายา; อัลวานี อิแต
2563นวัตกรรมยาสีฟันเสริมแคลเซียมจากกากบูดูประจำตำบล ปะเสยะวอ ตำรับสำหรับสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุฮาซัน ดอปอ; สุนีย์ แวมะ
2563นวัตกรรมยาสีฟันเสริมแคลเซียมจากกากบูดูประจำตำบล ปะเสยะเวตำรับสำหรับสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุฮาซัน ดอปอ; สุนีย์ แวมะ
2566-08-07นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”นูรฮายาตี เจ๊ะแว; อาฟีนี ซอรี; ฮาซัน ดอปอ; อิมรอน มีชัย; คอสียาห์ สะลี
2564-10-15นักศึกษาหลักสูตรเคมี คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลระดับเพชร การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564อัคร์มาน อีแต; นูรไอณี แมะนะ; ซีตีรอกีเยาะห์ เจ๊ะเฮง; อานีซ๊ะ บากา; ซอฟียะห์ สะมะแอ; ฮาซัน ดอปอ
2567-01-23นักศึกษาหลักสูตรเคมี คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง Young Rising Stars of Science Award 2023นูรฮายาตี เจ๊ะแว; อาฟีน ซอรี; ฮาซัน ดอปอ; อิมรอน มีชัย
2567-01-23นักศึกษาหลักสูตรเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง Young Rising Stars of Science Award 2023ซูรันณี เต็ง; ปาตีเมาะ มะแซ; อิมรอน มีชัย; ฮาซัน ดอปอ
2564-08-24นักศึกษาหลักสูตรเคมีและหลักสูตรฟิสิกส์ได้รางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021)อัคร์มาน อีแต; ฮัมดีย์ ยานยา; ฮาซัน ดอปอ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; อุบล ตันสม
2561-02-12บุคลากรคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561อารีนา มะลี; กาตีณี กะดะแซ; ศศิธร พังสุบรรณ; ฮาซัน ดอปอ; พาตีเราะ กูแวะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฟิรดาว เลาะ; สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสน์; Nuda Ritthidate; อรวรรณ ทิพย์มณี; มะซูรี เจ๊ะเด็ง; อุบล ตันสม; อัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ดาริกา จาเอาะ; ฟิตรี โตะกือจิ; โซฟียา เปาะจิ; อัสมะ มะเร๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ; อัสมะ หะยีบากา; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; มาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง; มนทกานต์ พิมเสน
2561พืชอาหารและผลพลอยได้เชิงพาณิชย์ของผึ้งชันโรงอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฮาซัน ดอปอ; อัชมาน อาแด; ลักขณา รักพันธ์
2564รายงานวิจัยการเตรียมแผ่นไฮโดรเจลเย็นเคลือบยางพาราสำหรับลดไข้อัชมาน อาแด; ฮาซัน ดอปอ; สุรเดช มัจฉาเวช
2561รายงานวิจัยโครงการชุดพืชอาหารและผลพลอยได้เชิงพาณิชย์ของผึ้งชันโรงอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฮาซัน ดอปอ; อัชมาน อาแด; ลักขณา รักพันธ์