Browsing by Author วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในธุรกิจบริการท่องเทียวภาคใต้ สภาวะเหตุการณ์ความไม่สงบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูลวัชระ ขาวสังข์; ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ; อุษณีษ์ พรหมจรรย์; วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช; ฮาซียะห์ ดอรอแซ
2563การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตะกาฟุลของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)ฮาซียะห์ ดอรอแซ; อุมาพร เชิงเชาว์; อัลอามีน มะแต; วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช
2564-03-31นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทย์ฯ มรย. เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายเพื่อยื่นใบเสนอโครงการเพื่อรับทุน 1.5 ล้านบาท โครงการ Gen Z Gen Biz Innovation Campนูรไอนี อาแว; ยาวีตาร์ อีซอมูซอ; อักรอม ยะโกป; เดียร์นา แม็ง; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช
2564-03-31นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ Gen Z Gen Biz Innovation Campฟาร์อีซะห์ สอมะลี; กูฮัยยา ตูแวลอ; กูนาซีฟะห์ กูแมเร๊าะ; ฮูดา แวหะยี; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช
2562ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์อิสลามในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยวสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช; ฮาซียะห์ ดอรอแซ; อัลอามีน มะแต; จารินี วัฒนไทย
2563ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำเกษตรผสมผสานของเกษตรกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาวสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช; อัลอามีน มะแต; ฮาซียะห์ ดอรอแซ