Browsing by Author ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การดำเนินธุรกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีนของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองรังนกไทยสุไลยา กุวิง; ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ
2560การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในธุรกิจบริการท่องเทียวภาคใต้ สภาวะเหตุการณ์ความไม่สงบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูลวัชระ ขาวสังข์; ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ; อุษณีษ์ พรหมจรรย์; วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช; ฮาซียะห์ ดอรอแซ
2563การศึกษาพฤติกรรมการให้บริการ ร้านนัสรินยานยนต์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลาวัชระ ขาวสังข์; ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ
2562นักศึกษคณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมรับทุนการศึกษา 10,000 บาท จากการประกวดคลิปวิดีโอ IDEA WOWมาเรียม สารีกามา; อาตีกะห์ แต; นูรมี สามะ; มาเรียม บือซา; ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ; ชฎาภรณ์ สวนแสน; สุไลยา กุวิง; อุษณีย์ พรหมศรียา
2560ปัญหาและความต้องการเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ
2560รางวัลโครงการดีเด่นThe Best project ประจำปี 2560 งานประชุมคณะวิทยาการจัดการประจำปี 2560ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ; อับบ๊าส พาลีเขตต์; สุไลยา กุวิง; อุษณีย์ พรหมศรียา; วุฒิชัย คงยัง
2559อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ
2562แนวทางการพัฒนาตลาดสินค้านำเข้ามือสอง กรณีศึกษาตลาดนัดมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดยะลาตลาดนัดมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา; ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ
2563-03โครงการมอบความสุข สู่น้องตาดีกาชฎาภรณ์ สวนแสน; ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ; อุษณีย์ พรหมศรียา; อุษณีย์ พรหมศรียา; ศิริวรรณ เจียรชัชวาลวงศ์