Browsing by Author รุสมาดี สะบูดิง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-10-18การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ความขุ่นมัวของอังสตรอมที่ภาคกลางสําหรับประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์รุสมาดี สะบูดิง; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; นิฮายาตี ดือราแม; ศศิธร กลิ่นแย้ม
2559-12-15การศึกษาปริมาณฝนที่ 5 ชายแดนภาคใต้ จากข้อมูลภาคพื้นดิน และข้อมูลดาวเทียมรุสมาดี สะบูดิง; ฮาบีบ๊ะ ดาฮาตอ; นูรฮายาตี วาดี; รุสนี สามะ; ซารีนา ตาเละ
2560-05การศึกษาปริมาณฝนในอำเภอของจังหวัดสงขลา โดยใช้ข้อมูลภาคพื้นดินรุสมาดี สะบูดิง; ธิดารัตน์ คำล้อม; ซารีนา ตาเละ; รุสนี สามะ; ฮาบีบ๊ะ ดาฮาตอ; นูรฮายาตี วาดี
2561-07-20การศึกษาปริมาณโอโซนรวมในบรรยากาศที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและประเทศลาวรุสมาดี สะบูดิง; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
2561-06-21การศึกษาสมรรถนะของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาดใหญ่สําหรับอบแห้งกือโปะรุสมาดี สะบูดิง; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
2560-10-18ความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์รุสมาดี สะบูดิง; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; ฮูเซ็ง ชายดานา
2559-12-15ความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่ภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียสุนิตย์ โรจนสุวรรณ; รุสมาดี สะบูดิง
2560-10-18ปริมาณฝนในอําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ สําหรับภาคเหนือ โดยใช้ข้อมูลภาคพื้นดินสมกรณ์ ชัยวรากรณ์; รุสมาดี สะบูดิง
2560-10-18ปริมาณไอน้ำในบรรยากาศที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับประเทศไทย และประเทศเวียดนามรุสมาดี สะบูดิง; ฮูเซ็ง ชายดานา; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์