Browsing by Author รอมสัน หมาดมานัง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2562-10-20การปรับความเป็นกรดด่างของน้ำเสียจากการวิเคราะห์ความต้องการออกซิเจนทางเคมีภายในห้องปฏิบัติการด้วยกระบวนการสร้างตะกอนด้วยไฟฟ้าแบบขั้วเดียวขนานรอมสัน หมาดมานัง; ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
2565-03-10การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษไม้เหลือใช้ร่วมกับกากกาแฟเศษไม้เหลือ; มารีนา ปาเซเลาะ; นฤมล ทองมาก; ซันวานี จิใจ; เมธิยา หมวดฉิม; รอมสัน หมาดมานัง
2565-03-10นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบรรยาย ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (NSCIC 2022)มารีนา ปาเซเลาะ; นฤมล ทองมาก; ซันวานี จิใจ; เมธิยา หมวดฉิม; รอมสัน หมาดมานัง