Browsing by Author มะสับรี ยามา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-01-27การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิรีน จังหวัดนราธิวาสวริศรา เตบสัน; ซูลฟีกอร์ มาโซ; สุพัตรา รุ่งรัตน์; มะสับรี ยามา; ตายูดิน อุสมาน
2561-01-27ความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลามูฮัมหมัดอัฟฟาน เจ๊ะอูมา; นัซรูดีน ลิดอง; มะสับรี ยามา; อภิชิต อนุบุตร; แวมามุ แวหะมะ; เวคิน วุฒิวงศ์
2562แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊(กาแฟโบราณ) ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลาซูลฟีกอร์ มาโซ; สุพัตรา รุ่งรัตน์; นินุสรา มินทราศักดิ์; เวคิน วุฒิวงศ์; ยุทธนา กาเด็ม; กมลวรรณ ชนะกุล; มะสับรี ยามา; อภิชิต อนุบุตร
2563-01-27แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊(กาแฟโบราณ) ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาซูลฟีกอร์ มาโซ; ยุทธนา กาเด็ม; นินุสรา มินทราศักดิ์; สุพัตรา รุ่งรัตน์; กมลวรรณ ชนะกุล; เวคิน วุฒิวงศ์; มะสับรี ยามา; อภิชิต อนุบุตร