Browsing by Author นิติพัฒน์ แซ่เฮ่า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-04-01การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิ่งอัจฉราพร ยกขุน; นิติพัฒน์ แซ่เฮ่า; จตุพงศ์ ทองบุญเรือง; อับดุลฮากีม หะยีแว
2564-04-21นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2564นิติพัฒน์ แซ่เฮ่า
2564-04-01นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 NSCIC2021 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานิติพัฒน์ แซ่เฮ่า; จตุพงศ์ ทองบุญเรือง; อับดุลฮากีม หะยีแว; อัจฉราพร ยกขุน