Browsing by Author จารินี วัฒนไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2560ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำยาง กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาน้ำยางสดบ้านถ้ำทะลุ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาอรวรรณ กมล; จารินี วัฒนไทย; พยอม ตอบประโคน
2560ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตยางแผ่นรมควัน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาน้ำยางสดบ้านถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาอรวรรณ กมล; จารินี วัฒนไทย; พยอม ตอบประโคน
2562ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์อิสลามในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยวสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช; ฮาซียะห์ ดอรอแซ; อัลอามีน มะแต; จารินี วัฒนไทย
2561ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยะลาภูริชาติ พรหมเต็ม; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ฟาริดา เอ็ลลาฮี; จารินี วัฒนไทย; นูรีดา เจะและ; โนร์ซีอัน ยอ; ฮาซียะห์ มะมิง; อิบราฮิม ดาโอะ