Browsing by Author เกาซัร โตะแม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2566การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ภาคตัดกรวยเกาซัร โตะแม
2565-03-10การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจํานวนนับไม่เกิน 1,000 ที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้สื่อกระดานแม่เหล็กเพื่อการทดยืม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกตาเกาซัร โตะแม; กามาลุดดีน ภู่ทับทิม; วรางคณา ชัยสุวรรณ์; สุพัตรา เนาว์ไพร; วรพจน์ แซ่หลี; ลิลลา อดุลยศาสน์