Browsing by Author อุมาพร เชิงเชาว์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้ากรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์จักสานเตยหนามธีรยุทธ มูเล็ง; อุมาพร เชิงเชาว์; วุฒิชัย คงยัง; สุริยา นาคิน; อิสมาแอ ยีมะแซ; มนัส สุทธิการ
2021-03-24การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการบริหารบุคลากร คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; แวซำซูดิน แวดอกอ; ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; อุมาพร เชิงเชาว์
2563การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการบริหารบุคลากรคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(APP FMS)สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; แวซำซูดิน แวดอกอ; ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; อุมาพร เชิงเชาว์
2563การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตะกาฟุลของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)ฮาซียะห์ ดอรอแซ; อุมาพร เชิงเชาว์; อัลอามีน มะแต; วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช
2563ความต้องการสืบสานและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลาสุกฤษตา พุ่มแก้ว; เจนตา แก้วไฝ; มานพ ทองไทย; มีนา ระเด่นอาหมัด; อรวรรณ กมล; พยอม ตอบประโคน; สันติ อารักษ์คุณากร; อุมาพร เชิงเชาว์; ราเชษฐ์ หีมสุหร