Browsing by Author ดาริกา จาเอาะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 37 of 37 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2562-01-08นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีและดีมาก โครงการสัมมนาทางวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 19นาตาซา อับดุลเลาะ; นูรกัรตีนี สะบูดิง; ปัทมา พิศภักดิ์; นาซีเราะห์ แวดอเลาะ; รอฮานีย์ เปาะเยะ; ซูไวบะห์ กาเซ็ง; ดาริกา จาเอาะ
2561-02-12บุคลากรคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561อารีนา มะลี; กาตีณี กะดะแซ; ศศิธร พังสุบรรณ; ฮาซัน ดอปอ; พาตีเราะ กูแวะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฟิรดาว เลาะ; สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสน์; Nuda Ritthidate; อรวรรณ ทิพย์มณี; มะซูรี เจ๊ะเด็ง; อุบล ตันสม; อัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ดาริกา จาเอาะ; ฟิตรี โตะกือจิ; โซฟียา เปาะจิ; อัสมะ มะเร๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ; อัสมะ หะยีบากา; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; มาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง; มนทกานต์ พิมเสน
2560-09ปริมาณสารกัมมันตรังสีและดัชนีอันตรายในตัวอย่างผิวหน้าบางพื้นที่ของจังหวัดยะลาไมมูน อินตัน; ประสงค์ เกษราธิคุณ; ฤทัยรัตน์ บุญครองชีพ; ไซนับ ดอเลาะ; ดาริกา จาเอาะ
2564-01ผลของการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรซวรรณา เซพโฆลาม; ปัทมา พิศภักดิ์; รูฮัยซา ดือราแม; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ศศิธร พังสุบรรณ; อลภา ทองไชย; ดาริกา จาเอาะ; ปาวีณา ดุลยเสรี; ฮานีดา เมาะมิง
2560-10-18ผลของการเอนแคบซูเลชั่นสารสกัดหยาบจากเปลือกมะนาว (Citrus aurantifolia (christm)) ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus ATCC 11778 และ Pseudomonas fluorescens TISTR 358อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2564-04-01ฟิล์มยางพาราแอคทูเอเตอร์ตอบสนองทางไฟฟ้าคอมโพสิตด้วยคาร์บอนจากถ่านไม้ไผ่แอเส๊าะ แวบากา; สาวิณี เจะอะ; นูรซูฮาดา บินดุลเล๊าะ; ดาริกา จาเอาะ
2562-02-07วัสดุฉลาดจากยางธรรมชาติผสมแกรไฟต์จากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพซูไวบะห์ กาเซ็ง; อาตีเกาะห์ แม็ง; ดาริกา จาเอาะ
2561-02-11วัสดุดูดซับเสียงจากยางธรรมชาติคอมโพสิตนาซูรา สาเม๊าะ; ฆูซูฮัยดา เจะแว; ดาริกา จาเอาะ
2561-02-11ศักยภาพด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากซังข้าวโพดฮุสนา ดอเลาะ; นูรซูฮาดา บินดุลเล๊าะ; ดาริกา จาเอาะ; ไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ
2554-07-26ศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว หมู่บ้านลาคอซูแก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาอีลีหย๊ะ สนิโซ; มะรูดิง กาซา; ดาริกา จาเอาะ
2561-02-11สมบัติทางไฟฟ้าและสัณฐานวิทยาของวัสดุอิเล็กโทรสทริกทิฟอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติและยางธรรมชาติคอมโพสิตด้วยกราฟีนอัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ดาริกา จาเอาะ
2560-04อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นฟางอัดจากเส้นใยฟางข้าวไมมูน อินตัน; มัรณี เล็ง; อาฟีซา คามิ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ
2562-02-08อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”กมลทิพย์ กรรไพเราะ; นาซีลา เส็นติระ; มะซอฮีดี บราเฮง; กัณฐิกา ฉายศรี; นาซอพ๊ะ สะเอ๊ะ; ปิยศิริ สุนทรนนท์; ลิลลา อดุลยศาสน์; กุลธิดา วาหะ; อุไรวรรณ บัวทอง; นูรฮีดายะห์ มะแอ; ไซนะ มูเล็ง; นฤมล ทองมาก; เมธิยา หมวดฉิม; ซันวานี จิใจ; นาซีเราะห์ แวดอเลาะ; รอฮานีย์ เปาะเยะ; ดาริกา จาเอาะ
2562-02-06อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ รับรางวัลเหรียญทองแดงโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562ฮาปีซา ปูเตะ; อัสมาร์ กอแน็ง; ดาริกา จาเอาะ
2563-02-02อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์คว้ารางวัลเหรียญเงิน โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2020 (I-New Gen Award 2020) ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”ซีตีพาตีเมาะ ยีสาแม็ง; รุสนา ดอรอแต; ดาริกา จาเอาะ
2564-04-01เมมเบรนแอคทูเอเตอร์จากยางธรรมชาติผสมถ่านกัมมันต์อารีณา มะสง; ต่วนตัสนีม ปาแซ; นูรซูฮาดา บินดุลเล๊าะ; ดาริกา จาเอาะ
2563-02-28แอคทูเอเตอร์จากฟิล์มยางธรรมชาติผสมถ่านกัมมันต์อาอีเสาะ สือรี; มูรีนี ดอเฮง; นูรซูฮาดา บินดุลเล๊าะ; ดาริกา จาเอาะ