Browsing by Author ชมพูนุท ศรีพงษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 43 to 47 of 47 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2561อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาชมพูนุท ศรีพงษ์
2561อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจมหาบัญฑิตรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ชมพูนุท ศรีพงษ์
2018แนวทางการจัดการวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 15ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; ปียะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี; วัลย์ลดา พรหมเวียง
2018แนวทางพัฒนาธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 15 กองทัพภาคที่ 4ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี; วัลย์ลดา พรมเวียง
2548แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)ชมพูนุท ศรีพงษ์