Browsing by Author กูมัจดี ยามิรูเด็ง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 23 of 23 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-07-10โครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตร ก. : การทำธุรกิจเชิงวัฒนธรรม (โรตีน้ำแกงและชาชักสูตรดั้งเดิม)กูมัจดี ยามิรูเด็ง
2562-06-14โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตร ก. \\: การทำธุรกิจการผลิต (ข้าวยำจากข้าวกล้องพื้นถิ่นเพื่อผู้สูงวัย)กูมัจดี ยามิรูเด็ง
2561-07-13โครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกูมัจดี ยามิรูเด็ง