Browsing by Author กัลยรัตน์ พินิจจันทร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 27 of 27 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2559อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาดุษฎี นาคเรือง; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ปิยะดา มณีนิล
2018-08-10แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารจังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ดุษฎี นาคเรือง; วัชระ ขาวสังข์; ปิยะดา มณีนิล; ปวีณา เจะอารง; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2561แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารจังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ดุษฎี นาคเรือง; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ปวีณา เจะอารง; ภูริชาติ พรหมเต็ม; วัชระ ขาวสังข์; ปิยะดา มณีนิล
2563-10-11โครงการการจัดการธุรกิจกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาพะเยา ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2564-01-28โครงการการพัฒนาร้านค้าคุณภาพกัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2563-07-19โครงการฝึกทักษะอาชีพที่ใฝ่ฝันของผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส เพื่อเป็นผู้ประกอบการและแรงงานคุณภาพกัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2562โครงการพัฒนาการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์โรตีกึ่งสำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ Start upปวีณา เจะอารง; ธีรยุทธ มูเล็ง; ชรีฮาน ยีแว; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; รอมลี เจะดอเลาะ; อับดุลเราะห์มาน สาและ