Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 19 to 38 of 393 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-04-11PENGARUH KARYA ULAMA PATANI TERHADAP PENDIDlKAN DI ALAM MELAYUอับดุลรอแม สุหลง
2560-08-04Physical and chemical pretreatment of lignocellulosics in pineapple (Ananus comosus) peels dried for investmentAdulsman Sukkaew; Panthip Boonsong; Sriubol Thongpradistha; Maimoon Intan
2551Science Hit Season 3 วิทยาศาสตร์ทันสมัย : ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ, ศูนย์เรียนรู้หุบเขาลำพญา เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2016selamat hari raya aidil adhaมูลนิธิเพื่อการส่งเสริมและการพัฒนาสังคม
2559-04-26A Study of the Comparison of Learning Development in Reading Skills of Students from Grade 2 to 4 of Bilingual Education (Thai - Patani Malay) in the Four Southern Bordered Provinces of ThailandYapar Cheni; Supa Watcharasukum; Suppaluk Sintana; Pranee Lumbensa; Pimonpun Leelapatarapun; Anas Rungwittayapun; Armeenoh Deemae; Niharong Tohsu
2559-06-02The Study of the Readiness for Entering the ASEAN Community of Undergraduate StudentsPraewsree Dermrach; Muneeroh Phadung; Chanthana Meechaichana; Ekkapak Meechai; Anuar Mohd Yusof
2560กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาผู้ถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิอาญา)อามีนา ไชยกุล
2553การกำจัดพยาธิภายนอกในแพะโดยใช้น้ำส้มควันไม้จารุณี หนูละออง; อับดุลรอฮิง เปาะอีแต
2559การขยายพันธุ์ดาหลาขาวด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออรุณี ม่วงแก้วงาม
2558-08-05การควบคุมโดยชีววิธีเชื้อรา Phytophthora sp. สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนโดยใช้เชื้อ Bacillus sp.คอสียาห์ สะลี; อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี; นุรอัยนี หะยียูโซะ; พูรกอนนี สาและ; สุไหมยะห์ เจ๊ะเต๊ะ
2558-08-05การคัดเลือกเชื้อรา Mucor sp. ที่สามารถผลิตเอนไซม์กลูโคอะไมเลสจากลูกแป้งข้าวหมากในท้องถิ่นนุรอัยนี หะยียูโซะ; อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี; นูรมา เจ๊ะเลาะ
2558-08-05การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคและความทนต่อกรด-ด่างจากอาหารหมักสายใจ แก้วอ่อน; กิบรียา หะยะเจ๊ะแว; ณูรีซัน หะยีมิง
2554การจัดการธุรกิจชุมชน ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีวาสนา พิทักษ์ธรรม
2556การจัดการป่าชุนชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบตายูดิน อุสมาน
2559-04-24การจัดการป่าชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบตายูดิน อุสมาน; มะพาริ กะมูนิง; ยะพา เจะนิ; สุไลมาน หะโมะ
2560การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการเงินฝากของธนาคารออมสินเขตปัตตานีทิพวรรณ สุทธิธรรม
2560การจัดการเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่จังหวัดยะลาโสพิศ พงค์รัตน์
2560การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาณิชากร นิดคง
2560-08การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 2559อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
2560-04การจัดการเรียนรู้ด้วยการบันทึกข้อมูลผ่านบล็อกและเทคนิคการสรุปความเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความตั้งใจเรียนของนักศึกษาแวอัสรี แวมายิ; มัรยานี ยามาตีมุ; ยามีละห์ มะสะแต; พารีดะห์ มาหะมะ; ณฤดี เนตรโสภา