Browsing by Author ไมมูน อินตัน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-02-11การตรวจและวิเคราะห์ค่าความแรงของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติในตัวอย่างทรายชายหาดบริเวณหาดตะโล๊ะสะมิแล จังหวัดปัตตานีอัฟฮัม ซิลากง; คอลีเยาะ แวบือราเฮง; ไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ
2560-04การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุอิเล็กโทรสทริกทิฟอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติ/กราฟีนคอมโพสิตอัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ไมมูน อินตัน; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ
2561-02-11การวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบของน้ำแร่จากแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ซูไรนี มะนอ; รอดียะห์ มะวิง; ดาริกา จาเอาะ; ไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ
2561-02-11ปริมาณค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นนูรฟาตีมี วาโซ๊ะ; ตูแวรอฮานิง อามีเด็ง; ไซนับ ดอเลาะ; ไมมูน อินตัน
2561-02-11ศักยภาพด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากซังข้าวโพดฮุสนา ดอเลาะ; นูรซูฮาดา บินดุลเล๊าะ; ดาริกา จาเอาะ; ไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ
2560-04อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นฟางอัดจากเส้นใยฟางข้าวไมมูน อินตัน; มัรณี เล็ง; อาฟีซา คามิ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ