Browsing by Author แวอาซีซะห์ ดาหะยี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2562ความพึงพอใจตอ่การรับชมสื่อสารคดีผลิตโดยนักศึกษาสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาฎาวีณี ต่วนมูดอ; แวอาซีซะห์ ดาหะยี; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; สาธิตา แก้วเหล็ก; วัลย์ลดา พรมเวียง
2560รางวัลการแต่งการดีเด่นประเภทบุคลากรสายวิชาการประจำปี 2560 งานประชุมคณะวิทยาการจัดการ 2560แวอาซีซะห์ ดาหะยี
2562-03สารคดีอาชีพ โครงการชวนการเล่า ช่วยการสื่อ "ข้าวบุดี"แวอาซีซะห์ ดาหะยี; อมรเทพ มณีเนียม
2562-03สารคดีอาชีพ โครงการชวนการเล่า ช่วยการสื่อ "ช่างเศษไม้บุหลันสัมพันธ์"แวอาซีซะห์ ดาหะยี; อมรเทพ มณีเนียม
2562-03สารคดีอาชีพ โครงการชวนการเล่า ช่วยการสื่อ "ติมทิ"แวอาซีซะห์ ดาหะยี; อมรเทพ มณีเนียม
2562-03สารคดีอาชีพ โครงการชวนการเล่า ช่วยการสื่อ "น้ำตกตะวันรัศมี"แวอาซีซะห์ ดาหะยี; อมรเทพ มณีเนียม
2562-03สารคดีอาชีพ โครงการชวนการเล่า ช่วยการสื่อ "น้ำตงบูตง"แวอาซีซะห์ ดาหะยี; อมรเทพ มณีเนียม
2562-03สารคดีอาชีพ โครงการชวนการเล่า ช่วยการสื่อ "น้ำนมข้าวกล้อง"แวอาซีซะห์ ดาหะยี; อมรเทพ มณีเนียม
2562-03สารคดีอาชีพ โครงการชวนการเล่า ช่วยการสื่อ "บาตูแนแซ"แวอาซีซะห์ ดาหะยี; อมรเทพ มณีเนียม
2562-03สารคดีอาชีพ โครงการชวนการเล่า ช่วยการสื่อ "บูตงทุเรียนกวน"แวอาซีซะห์ ดาหะยี; อมรเทพ มณีเนียม
2562-03สารคดีอาชีพ โครงการชวนการเล่า ช่วยการสื่อ "ผ้าบาติก"แวอาซีซะห์ ดาหะยี; อมรเทพ มณีเนียม
2562-03สารคดีอาชีพ โครงการชวนการเล่า ช่วยการสื่อ "ผ้าสีมายา"แวอาซีซะห์ ดาหะยี; อมรเทพ มณีเนียม
2562-03สารคดีอาชีพ โครงการชวนการเล่า ช่วยการสื่อ "พิพิทภัณฑ์โกตาบารู"แวอาซีซะห์ ดาหะยี; อมรเทพ มณีเนียม
2562-03สารคดีอาชีพ โครงการชวนการเล่า ช่วยการสื่อ "มัดไม้ผล"แวอาซีซะห์ ดาหะยี; อมรเทพ มณีเนียม
2562-03สารคดีอาชีพ โครงการชวนการเล่า ช่วยการสื่อ "มีเยาะญอ"แวอาซีซะห์ ดาหะยี; อมรเทพ มณีเนียม
2562-03สารคดีอาชีพ โครงการชวนการเล่า ช่วยการสื่อ "ยกยอรอปลา"แวอาซีซะห์ ดาหะยี; อมรเทพ มณีเนียม
2562-03สารคดีอาชีพ โครงการชวนการเล่า ช่วยการสื่อ "ยอดเขาโต๊ะสาเฮ๊ะ"แวอาซีซะห์ ดาหะยี; อมรเทพ มณีเนียม
2562-03สารคดีอาชีพ โครงการชวนการเล่า ช่วยการสื่อ "ลอปะตีแก"แวอาซีซะห์ ดาหะยี; อมรเทพ มณีเนียม
2562-03สารคดีอาชีพ โครงการชวนการเล่า ช่วยการสื่อ "ลำพะยา ตามรอยเท้าพ่อ"แวอาซีซะห์ ดาหะยี; อมรเทพ มณีเนียม
2562-03สารคดีอาชีพ โครงการชวนการเล่า ช่วยการสื่อ "สายน้ำสามวัฒนธรรม"แวอาซีซะห์ ดาหะยี; อมรเทพ มณีเนียม