Browsing by Author ฮูเซ็ง ชายดานา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-07การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์222Rn ในตัวอย่างน้ำดื่มบริเวณชุมชนตลาดเก่าเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ; ดาริกา จาเอาะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ฮูเซ็ง ชายดานา
2561การปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมขนาดจิ๋วสำหรับชุมชนอีลีหย๊ะ สนิโซ; ฮูเซ็ง ชายดานา
2560-10-18ความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์รุสมาดี สะบูดิง; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; ฮูเซ็ง ชายดานา
2560-10-18ชุดทดลองสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของพื้นผิวโรสลีนา จาราแว; ดาริกา จาเอาะ; นัสรีนา เจ๊ะมะ; ฮูเซ็ง ชายดานา
2557-02-14บุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับรางวัลดีเด่น วันราชภัฏ 57ฮูเซ็ง ชายดานา; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา
2560-10-18ปริมาณไอน้ำในบรรยากาศที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับประเทศไทย และประเทศเวียดนามรุสมาดี สะบูดิง; ฮูเซ็ง ชายดานา; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
2561-01-24รางวัลในงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18อัฟฮัม ซิลากง; นูรีฮัน ดีแม; ซูเบร มะสาพา; รอดียะห์ เจะแม; มูฮัมหมัด ยือลาแป; โรสลีนา จาราแว; ฮูเซ็ง ชายดานา