Browsing by Author อิสมะแอ เจ๊ะหลง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-10-18การวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์จากรังชันโรงและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ของผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนฮาซัน ดอปอ; อามีเนาะ สาหะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อิมรอน มีชัย; สุนีย์ แวมะ
2561-02-11การศึกษาเรณูวิทยาของพืชและเรณูบนเสื้อเพื่อสนับสนุนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์: กรณีศึกษาพื้นที่ศึกษาถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4071 (สายยะลา-ทุ่งยางแดง)มาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง; มนทกานต์ พิมเสน; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2561-02-11การศึกษาเรณูในถ้วยเก็บเรณูของชันโรงอัสมานี ล่ามัน; มนทกานต์ พิมเสน; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2558-03-09ความหลากหลายของพืชบนเขาสลินดงบายู อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีอิสมะแอ เจ๊ะหลง; อลภา ทองไชย
2561-02-11ความหลากหลายของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในพื้นที่นาร้าง ซึ่งถูกฟื้นฟูเป็นพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จังหวัดยะลาศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; อลภา ทองไชย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; สายใจ แก้วอ่อน; วารุณี หะยีมะสาและ; ลักขณา รักขพันธ์
2559ความแปรปรวนของสภาพอากาศต่อฟีโนโลยีของโกงกางใบเล็ก (Rhizophora mucronata Lam.) ในป่าชายเลนยะหริ่งอิสมะแอ เจ๊ะหลง; อลภา ทองไชย; อาเด่น ปาลนกวิน
2559-02-14บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับรางวัลดีเด่น วันราชภัฏ 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อรุณี ม่วงแก้วงาม; ไสศรี กูโน; ยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง
2561-02-12บุคลากรคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561อารีนา มะลี; กาตีณี กะดะแซ; ศศิธร พังสุบรรณ; ฮาซัน ดอปอ; พาตีเราะ กูแวะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฟิรดาว เลาะ; สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสน์; Nuda Ritthidate; อรวรรณ ทิพย์มณี; มะซูรี เจ๊ะเด็ง; อุบล ตันสม; อัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ดาริกา จาเอาะ; ฟิตรี โตะกือจิ; โซฟียา เปาะจิ; อัสมะ มะเร๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ; อัสมะ หะยีบากา; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; มาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง; มนทกานต์ พิมเสน
2558-07ผลของความเข้มข้นน้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพของกล้ายางพาราพันธุ์ RRIM 600 (Hevea brasiliensis Mull. Arg.)อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ลักขณา รักขพันธ์
2557-08-14รูปพรรณสัณฐานและการกระจายตัวของขมิ้นชันใน 3 จังหวัดชายแดนใต้อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ศิริวิทย์ อัสวัฒิวงศ์
2560-04ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และเรณูวิทยาของต้นจันทน์กะพ้อ (Vatica diospyroides Symington) เพื่อประเมินศักยภาพในการขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุกรรมที่ดี (ระยะที่ 1)ฟิตตรี แวดือรามัน; สุมาลี จันทะวงศ์; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ลักขณา รักขพันธ์
2559ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และเรณูวิทยาของต้นจันทร์กะพ้อ(Vatica diospyroides Symington)เพื่อประเมินศักยภาพในการขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุกรรมที่ดี (ระยะที่ 1)ลักขณา รักขพันธ์; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2562-07-10อาจารย์คณะวิทย์ฯ คว้า 2 รางวัลนักวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562อิสมะแอ เจ๊ะหลง; มูนีเร๊าะ ผดุง
2558-03-09อาจารย์สาขาชีววิทยารับรางวัลโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อลภา ทองไชย; มูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี
2558-01เรณูวิทยาของน้ำผึ้งในอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอิสมะแอ เจ๊ะหลง
2559เรณูวิทยาและความหลากหลายของพืชอาหารผึ้งในจังหวัดปัตตานีเพื่อประเมินศักยภาพในการเลี้ยงผึ้งเชิงพาณิชย์อิสมะแอ เจ๊ะหลง; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; อาเด่น ปาลนกวิน