Browsing by Author อลภา ทองไชย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การกําจัดโลหะหนักมีพิษในน้ําโดยใชผลิตภัณฑธรรมชาติเป็นตัวดูดซับวรรณกัษมา ฮารน; อลภา ทองไชย; อาอีเซาะส เบ็ญหาวัน; สุนีย แวมะ
2560-10-18ความปลอดภัยจากแบคทีเรียก่อโรคสกุล Vibrio ในหอยแครง (Anadara granosa) บริเวณอ่าวปัตตานีวารุณี หะยีมะสาและ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; อลภา ทองไชย; ลักขณา รักขพันธ์
2558-03-09ความหลากหลายของพืชบนเขาสลินดงบายู อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีอิสมะแอ เจ๊ะหลง; อลภา ทองไชย
2561-02-11ความหลากหลายของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในพื้นที่นาร้าง ซึ่งถูกฟื้นฟูเป็นพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จังหวัดยะลาศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; อลภา ทองไชย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; สายใจ แก้วอ่อน; วารุณี หะยีมะสาและ; ลักขณา รักขพันธ์
2559ความแปรปรวนของสภาพอากาศต่อฟีโนโลยีของโกงกางใบเล็ก (Rhizophora mucronata Lam.) ในป่าชายเลนยะหริ่งอิสมะแอ เจ๊ะหลง; อลภา ทองไชย; อาเด่น ปาลนกวิน
2561-02-11จุลพยาธิวิทยาของตับและเหงือกในปลาสีกุนบั้ง (Atule mate) ในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานีไรมี กูแบรีมา; อลภา ทองไชย
2560-04พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีและการวางไข่ของนกเลิฟเบิร์ด (Agapornis roseicollis) ในกรงเลี้ยงอุสมัน เบ็ญหามะ; นูรีดา บาฮะคีรี; อลภา ทองไชย; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์
2558-03-09อาจารย์สาขาชีววิทยารับรางวัลโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อลภา ทองไชย; มูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี