Browsing by Author อดุลย์สมาน สุขแก้ว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-07การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์222Rn ในตัวอย่างน้ำดื่มบริเวณชุมชนตลาดเก่าเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ; ดาริกา จาเอาะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ฮูเซ็ง ชายดานา
2561-02-11การทดสอบมาตรฐานการเสื่อมอายุและความแข็งแรงของถุงมือยางโดยการเปรียบเทียบวิธีการบ่ม ด้วยตู้อบทดสอบเร่งสภาวะอายุของชิ้นงานและตู้อบลมร้อนรุสมีนา ดอเลาะ; นุรมา ตือแป; พรพจน์ หนูทอง; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2560-04การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุอิเล็กโทรสทริกทิฟอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติ/กราฟีนคอมโพสิตอัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ไมมูน อินตัน; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ
2560-04การพัฒนาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์-ลมร้อนสําหรับการทำแห้งกล้วยนาฟีละห์ กาแม; อามีเนาะห์ ดือราซอ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
2560-04-19การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งจากปริมาณกัมมันตภาพจำเพาะของเรดอน-222 ในตัวอย่างน้ำดื่ม ด้วยเทคนิค RAD H2Oไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ; ดาริกา จาเอาะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2560-10-18การศึกษาระยะพัฒนาการของเซลล์ไข่และการขยายพันธุ์ของปลาเลียหินสายพันธุ์การ์รา (Garra cambodgiensis) ด้วยเทคนิคเนื้อเยื่อวิทยาเพื่อการลงทุนในธุรกิจฟิชสปาอดุลย์สมาน สุขแก้ว; บุคอรี มะตูแก; สุรินทร บุญรอด; สุไหลหมาน หมาดโหยด
2560-04การสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคเนื้อแกะในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลาฮาลีเมาะ เจะกา; ฮาฟี บูละ; ดาวุด โต๊ะหลง; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; บูคอรี มะตูแก
2561-01-17นักศึกษาฟิสิกส์คว้า 2 รางวัล ในงาน "ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 61”อัสมะ หะยีบากา; นิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ; นูรมา ดือแป; รุสมีนา ดอเลาะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2561-06-21นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์คว้า 2 รางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4อานีสะ หะยีดือราแม; วันอานีตา ฮะซา; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ปาวีณา ดุลยเสรี; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; ณาซูลา มะนา; นูรีฮัน เปาะอีแตเยะ
2561-09-09นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอไอเดียการแก้ปัญหานาร้างฟารีดา ทาเฮ; รอยฮาน แวนาแว; ฮาสานี โตะกูตือเงาะ; กัรตีนี ยาโงะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2561-02-14บุคลากรคณะวิทย์ฯ คว้า 3 รางวัลวันราชภัฏ 61สุภา ยธิกุล; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; แวอัสรี แวมายิ
2561-02-12บุคลากรคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561อารีนา มะลี; กาตีณี กะดะแซ; ศศิธร พังสุบรรณ; ฮาซัน ดอปอ; พาตีเราะ กูแวะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฟิรดาว เลาะ; สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสน์; Nuda Ritthidate; อรวรรณ ทิพย์มณี; มะซูรี เจ๊ะเด็ง; อุบล ตันสม; อัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ดาริกา จาเอาะ; ฟิตรี โตะกือจิ; โซฟียา เปาะจิ; อัสมะ มะเร๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ; อัสมะ หะยีบากา; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; มาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง; มนทกานต์ พิมเสน
2560-10-18ผลของการเอนแคบซูเลชั่นสารสกัดหยาบจากเปลือกมะนาว (Citrus aurantifolia (christm)) ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus ATCC 11778 และ Pseudomonas fluorescens TISTR 358อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2561-06-21ผลของระดับฟ้าทะลายโจรในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของนกกระทาญี่ปุ่นนูรฮาซมะห์ แฉและ; สูไวบะห์ ลางิ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; บุคอรี มะตูแก
2561-02-11สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันเหลือทิ้งตอฮีเราะห์ สะแต; นาซอฟะห์ ตูแวกาจิ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2561-02-11สภาวะที่เหมาะสมในการศึกษากระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกสับปะรดผสมยางล้อรถเหลือทิ้งซาลีนา สาแม็ง; นูรอาซีลา สะเต๊าะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2560-04อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นฟางอัดจากเส้นใยฟางข้าวไมมูน อินตัน; มัรณี เล็ง; อาฟีซา คามิ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ
2560-10-18แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียนมัธยมศึกษาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ฟิรดาว อรพันธ์; อิบรอฮิม สารีมาแซ; อาแว มะแส