Browsing by Author สมกรณ์ ชัยวรากรณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-04การพัฒนาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์-ลมร้อนสําหรับการทำแห้งกล้วยนาฟีละห์ กาแม; อามีเนาะห์ ดือราซอ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
2560-10-18การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ความขุ่นมัวของอังสตรอมที่ภาคกลางสําหรับประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์รุสมาดี สะบูดิง; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; นิฮายาตี ดือราแม; ศศิธร กลิ่นแย้ม
2561-02-11การหาระยะทางและอายุของกระจุกดาวเปิด M35 จากภาพถ่ายโดยเทคนิค ซีซีดี โฟโตเมตรีอาซียะห์ หะยีแยนา; ซูวีรา ยิ; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
2560-10-18ความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์รุสมาดี สะบูดิง; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; ฮูเซ็ง ชายดานา
2555-08-28นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo 2012กัสมีนา กูโน; มารียานี แมแลแมง; อาซีย๊ะ แลแม; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
2560-02-08นักศึกษาสาขาฟิสิกส์คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัฒกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา งานราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2560อาตีกะห์ เจะอามะ; อัซมะ แชลี; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; นูรฮายาตี กูนิง; สุไฮลา ยูโซ๊ะ; ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร
2556-11-22นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; นัสรู ตือง๊ะ; อาริฟ อุเซ็ง; ซุลกิพลี กาซอ; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2556-03-06นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คว้ารางวัลในโครงการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ของสถาบันอุดมศึกษาอันวา หะยีบากา; อิบรอเฮง จารง; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; โพซี วาจิ; ซูฮายา หะยีหามะ; รอซาลี กายอ; วันซามัน มุซายี; รุสลี สามะลาแล; อุสมาน กาเดาะ; กัสมีรา กูโน; อีลีหย๊ะ สนิโซ; ซุลกิพลี กาซอ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ซากียะห์ โต๊ะโด; ฟาดีละห์ อูมา; อสุรินทร์ มะเด็ง; นัสรู ตือง๊ะ; มารียานี แมแลแมง; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
2561-06-21นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์คว้า 2 รางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4อานีสะ หะยีดือราแม; วันอานีตา ฮะซา; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ปาวีณา ดุลยเสรี; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; ณาซูลา มะนา; นูรีฮัน เปาะอีแตเยะ
2560-10-18ปริมาณฝนในอําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ สําหรับภาคเหนือ โดยใช้ข้อมูลภาคพื้นดินสมกรณ์ ชัยวรากรณ์; รุสมาดี สะบูดิง
2560-10-18ปริมาณไอน้ำในบรรยากาศที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับประเทศไทย และประเทศเวียดนามรุสมาดี สะบูดิง; ฮูเซ็ง ชายดานา; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์