2.3 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 86
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-01ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภทหนังสั้นธนากร แซีหลี; อิรฟาน มูซอ; ซามีลา ดือเลาะ; นุสรา กุมูโด; อานีลา อุเซ็ง; นิชาวดี ตานีเห็ง
2563-01ขอแสดงความยินดี นางสาวนาเดียร์ สมานกุล นักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันพิธีกร-
2563-01นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทียว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการนำเสนอรายการนำเทียว "เมืองรอง ต้องลอง ต้องรัก ต้องใส่ใจ"ฮายาตี สุหลง; ปาดีละห์ อาแซ; ตัสนีม ปาทาน; วราวุฒิ วรานันตกุล; ศุภาวิณี กิติวินิต; ดาลีซะห์ ดะยี; ซูซัน หามะ; เจนตา แก้วไฝ
2563คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รางวัลต่างๆ ในการประกวด Retail Innovationอัสม๊ะ มามะ; นูรมา แม็ง; ซาวียะห์ ดอเล๊าะ
2563คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รางวัลต่างๆ ในการประกวด Retail Innovationยัสมี แนแปเราะ; กนิษฐา สะแหละ; อาซียะห์ เจะแแว
2563คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รางวัลต่างๆ ในการประกวด Retail Innovationอัสลัน แสมามุ; ฮัสนีซา ดอรอเฮง; โซพียะห์ กาสอ; อัยเสาะ สะตียา; โซเพีย สะนิ
2563คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รางวัลต่างๆ ในการประกวด Retail Innovationอาฟูวัน สาเฮาะ; มะยิ ลอมอ; อัสมัมน สะอิมิ; มารูวัน อามะ
2563คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างแห่งปีปวีณา เจ๊ะอารง; มัซลัน สุหลง; อธิษฐ์ เจ๊ะอาแซ; สุดารัตน์ ดาโอ๊ะ; อัสรี มะเด็ง
2563คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดี ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; นิมารูนี หะยีวาเงาะ
2563ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการนาเดียร์ สมานกุล; ธนากร แซหลี; อิรฟาน มูซอ; ซามีลา ดือเลาะ; นุสรา กุมูโด; อานีลา อุเซ็ง; นิชาวดี ตานีเห็ง
2563ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษ คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชมเชย HR Genius 2019มูฮำหมัดไซดี อุเซ็ง; มะห์ดี ดาโอะ; มูฮัมหมัดนูรดิน แฉตุ; ณิชาวีร์ อาบู; กูซะอูดี กูบือโด; ฟาริด สอร์ด; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล; ปิยะดา มณีนิล; ชมพูนุท ศรีพงษ์
2563ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทียว คว้ารางวัลรองชนะเลศ อันดับ 1 ในการแข่งขันการนำเสนอรายการนำเทียววราวุฒิ วรานันตกุล; ศุภาวิณี กิติวินิต; ดาลีซะห์ ดะยี; ซูซัน หามะ; เจนตา แก้วไฝ
2562นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลที่ 3 (รางวัลดีเด่น) รับโล่รางวัลพร้อมเงินจำนวน 4,000 บาทฮาฟิส อาแวกาจิ
2562ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลระดับประเทศ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท JURY'S PRICEนูรีมะห์ มะมิง; มะห์ดี ดาโอ๊ะ; มูฮัมหมัดนูรดิน แฉตุ; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ; มะแอ เย็ง
2562นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศนางนพมาศ เทศบาลตำบลนาประดู่แสงธิวา ปาโอ๊ะ
2562นักศึกษคณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมรับทุนการศึกษา 10,000 บาท จากการประกวดคลิปวิดีโอ IDEA WOWมาเรียม สารีกามา; อาตีกะห์ แต; นูรมี สามะ; มาเรียม บือซา; ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ; ชฎาภรณ์ สวนแสน; สุไลยา กุวิง; อุษณีย์ พรหมศรียา
2562นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ (เกียรติบัตร) "รางวัลนักศึกษาต้นแบบจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"อาวาติฟ เจ๊ะเด็ง; วัชระ ขาวสังข์; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2562นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สามารถคว้ารางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่น (ภาคบรรยาย) ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ และสัมมนาเครือข่ายพัฒนาสังคมชุมชนภาคใต้ ครั้งที่ 1อามีเนาะ กาหลง; มารีแย เจ๊ะปอ; ดีร์นาร์ กาหม๊ะ
2562นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ เทียบโอน สาขาวิชาการจัดการ สามารถคว้าทุนการศึกษาจากมูลนิธหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยไหวเราะห์ บินล๊ะ
2562ศิษย์เก่าหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการอิสลาส แวแยนา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 86