Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554-11-01หนังสั้นเชิงสารคดี "สายสัมพันธ์ต่างศาสนา"หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2554-11-17หนังสั้นเชิงสารคดี "กริชรามันห์"หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2554-11-17หนังสั้นเชิงสารคดี "มัสยิด 300 ปี"หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2556เครื่องกรองน้ำผศ.ประยูร ดำรงรักษ์
2555-09-04หนังสารคดีเรื่อง “สำเนียงพิเทน”หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย; หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
2555-04-30วีดิทัศน์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 2555หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2555-04-30วีดิทัศน์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2555ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2556เครื่องกรองน้ำผศ.ประยูร ดำรงรักษ์
2559-06-08สภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายแป้งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีนเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวด้วยเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสศรีอุบล ทองประดิษฐ์; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2550-03-01วิดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ปี 2548คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา