Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 26 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-02-11สภาวะที่เหมาะสมในการศึกษากระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกสับปะรดผสมยางล้อรถเหลือทิ้งซาลีนา สาแม็ง; นูรอาซีลา สะเต๊าะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2561-02-11การทดสอบมาตรฐานการเสื่อมอายุและความแข็งแรงของถุงมือยางโดยการเปรียบเทียบวิธีการบ่ม ด้วยตู้อบทดสอบเร่งสภาวะอายุของชิ้นงานและตู้อบลมร้อนรุสมีนา ดอเลาะ; นุรมา ตือแป; พรพจน์ หนูทอง; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2560-10-18แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียนมัธยมศึกษาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ฟิรดาว อรพันธ์; อิบรอฮิม สารีมาแซ; อาแว มะแส
2560-05การตรวจวัดปริมาณค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี (40K, 226Ra และ 232Th) ในตัวอย่างข้าวสายพันธุ์พื้นเมือง (Oryza Sativa) จังหวัดปัตตานี โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโทรเมตรีฮูเซ็ง ชายดานา; ไมมูน อินตัน; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ; ไซนับ ดอเลาะ
2562-02-07การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ดูดซับกลิ่นจากชานอ้อยที่ผ่านการแปรสภาพอดุลย์สมาน สุขแก้ว; กัรตีนี ยาโงะ; ฟารีดา ทาเฮ; อนันต์ เจ๊ะยิ; อันวา เจ๊ะยิ
2560-04การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุอิเล็กโทรสทริกทิฟอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติ/กราฟีนคอมโพสิตอัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ไมมูน อินตัน; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ
2560-07การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์222Rn ในตัวอย่างน้ำดื่มบริเวณชุมชนตลาดเก่าเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ; ดาริกา จาเอาะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ฮูเซ็ง ชายดานา
2560-04การพัฒนาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์-ลมร้อนสําหรับการทำแห้งกล้วยนาฟีละห์ กาแม; อามีเนาะห์ ดือราซอ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
2560-04อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นฟางอัดจากเส้นใยฟางข้าวไมมูน อินตัน; มัรณี เล็ง; อาฟีซา คามิ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ
2561-07การแจกแจงความถี่ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติบริเวณทรายชายหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปัตตานีอดุลย์สมาน สุขแก้ว; ไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ