Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562-02-07ผลของช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันต่อปริมาณฟินอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดพรอพอลิสจากผึ้งชันโรงอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; สูไวบะห์ มีนา; นูรมา สะเตงกูแว; อัสมาร์ท ดอเลาะ; อาตีกะห์ แวกือจิ; พาดีละห์ เจ๊ะน๊ะ
2563-02-06ความแตกต่างของสายพันธุ์ผึ้งชันโรงต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำผึ้งรุสนี ยูโซ๊ะ; อัสมะ ฮามะ; อิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; สุนีย์ แวมะ
2564-04-01ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารและการเตรียมสารสกัดพรอพอลิสผงจากผึ้งชันโรงฟิรดาว์ อาเนาะบีรา; ไซนับ อาหามะ; สุนีย์ แวมะ; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อิมรอน มีชัย
2564-04-01ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดพรอพอลิส และการเตรียมครีมบำรุงมือผสมสารสกัดพรอพอลิสจากผึ้งชันโรงไซนับ อาหามะ; ฟิรดาว์ อาเนาะบีรา; สุนีย์ แวมะ; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อิมรอน มีชัย
2564-04-01ประสิทธิภาพการลดทอนอุณหภูมิของกล่องเลี้ยงผึ้งชันโรงจากพอลิเมอร์ชนิดพอลิเอทิลีนแลที่มีผลต่อการเพิ่มของโพรพอลิสนูรอฮานา สะแลแม; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2564การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการเตรียมโลชั่นผสมสารสกัดพรอพอลิสจากผึ้งชันโรงอิมรอน มีชัย; ดรุณี ยือแร; อิสมะแอ เจ๊ะหลง