Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.016 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-02-11การศึกษาเรณูในถ้วยเก็บเรณูของชันโรงอัสมานี ล่ามัน; มนทกานต์ พิมเสน; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2562-02-07ชนิดของพืชอาหารจากถ้วยเก็บเรณูของชันโรง (Geniotrigonathoracica) ในศูนย์เรียนรู้ชันโรง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีอิสมะแอ เจ๊ะหลง; มิสบะห์ สามะ; รัตนา ยีรัน
2561-12-17ปริมาณฟินอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำผึ้งชันโรงในช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2562-02-07เจลล้างหน้าสครับรังชันโรงสายพันธุ์ Heterotrigona itama : ลักษณะทางกายภาพของอนุภาครังชันโรงและการทดลองใช้เบื้องต้นฮาซัน ดอปอ; นูรอินซัน สะอิ; นูรีฮัน หามะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2563-01-29ผลของช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวพรอพอลิสของชันโรงต่อปริมาณฟลาโวนอยด์รวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง