9.8.3.1 บริการวิชาการ Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36
Issue DateTitleAuthor(s)
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ถอดบทเรียนการเลือกตั้ง อบจ. เทศบาล ครั้งล่าสุด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้ง อบต.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ ข้อควรปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภารกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและบริบทของแต่ละพื้นที่ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 8 – 10 เมษายน 2564 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมให้พร้อม ทั้งความรู้ ข้อมูล ข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติ ภายใต้กฎหมายและระเบียบทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อการปฏิบัติที่ถูกกต้อง ปลอดภัย สู่การเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบกฎหมายและข้อสั่งการ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สรุปกฎหมายและระเบียบทั้งมวล คัดเฉพาะข้อบังคับ ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติที่ไม่รู้ไม่ได้ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ปลอดภัยและมีคุณภาพ สำหรับฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิเคราะห์สถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร สัญญาณและข้อสังเกต เตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทบทวนกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ฉบับใหม่) เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องปราศจากการถูกลงโทษ รุ่น1/2564 วันที่ 12 – 14 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจับตาการเลือกตั้ง อบจ. เมื่อ 20 ธันวาคม 2563 เพื่อถอดบทเรียนเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง อบต.และเทศบาล กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงาน และการสื่อสารยุคดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานีสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจับตาการเลือกตั้ง อบจ. เมื่อ 20 ธันวาคม 2563 เพื่อถอดบทเรียนเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง อบต.และเทศบาล กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงาน และการสื่อสารยุคดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมาย ระเบียบและข้อสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ปลอดภัย สู่การเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภารกิจการช่วยเหลือ และการทำโครงการแก้ปัญหาบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 อย่างได้ผล ทันท่วงที ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 /2564 วันที่ 10 -12 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมาย ระเบียบและข้อสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ปลอดภัย สู่การเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภารกิจการช่วยเหลือ และการทำโครงการแก้ปัญหาบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 อย่างได้ผล ทันท่วงที ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 /2564 วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ติดตามข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์สถานการณ์ความเคลื่อนไหว เตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเรียนรู้พัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อการสื่อสารนำเสนอผลงาน สร้างความประทับใจให้จดจำ สำหรับฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลยสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อนาคตและทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ผลกระทบจากโควิด 19 NEW NORMAL และความท้าทายใหม่ เทคนิคการประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงาน และการสื่อสารยุคดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็ตเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบ กฎหมาย ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงและความผิดพลาดสู่การเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบกฎหมายและข้อสั่งการ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบ กฎหมาย ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงและความผิดพลาดสู่การเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารประธานสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบกฏหมายและข้อสั่งการ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องนโยบายรัฐบาล บริบทของแต่ละพื้นที่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2/2563 วันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสุพิฌาย์ ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ฉบับใหม่ล่าสุด) เรียนรู้ ทักษะ เทคนิคการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ควบคู่กับการตอบสนองนโยบายผู้บริหารอย่างได้ผล รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 7-9 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเจอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พลาดไม่ได้ เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อเดือนเมษายน 2563 ระเบียนคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การประชาสัมพันธ์มืออาชีพและการพัฒนาการทำงานด้วย New Normal รุ่นที่ 3/2563 วันที่ 3 – 5 กันยายน 2563 รุ่นที่ 3/2563 ณ โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การติดตามข้อมูข่าวสาร เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นหลังโควิด19 สู่การเลือกตั้งคุณภาพ ภายใต้ระเบียบ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ฝ่ายบริหารประธานสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการประชุมสภาท้องถิ่นให้เกิดความถูกต้อง ไม่มีความเสี่ยงและความผิดพลาด รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พลาดไม่ได้ เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อเดือนเมษายน 2563 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การประชาสัมพันธ์มืออาชีพและการพัฒนาการทำงานด้วย New Normalสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรติดตามความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่น ภายหลังโควิด 19 เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นรวมทั้งประยุกต์พัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับ New Normalสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรติดตามความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่น ภายหลังโควิด 19 เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นรวมทั้งประยุกต์พัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับ New Normalสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พลาดไม่ได้ เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อเดือนเมษายน 2563 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การประชาสัมพันธ์มืออาชีพและการพัฒนาการทำงานด้วย New Normalสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36

Discover

Date issued
Has File(s)