Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2564ประเพณีทวดควนบกมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2563-06-16ประเพณีทวดควนบกมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564-11-19ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564-03-22บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริม อนุรักษ์เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2557-08-10บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 10 มกราคม 2557มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564องค์ความรู้การทำข้าวต้มใบกะพ้อมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาและนำต้นเทียนถวายยังวัดคูหาภิมุขมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2565-11-08จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2566-01-19จัดงาน“เทศกาลตรุษจีน” ปี 2566มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม