Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562-10-02พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 2 | มูลาบาฮาซา : แบบเริ่มเรียนภาษาไทยชายแดนใต้สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
2565-06-15โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
2561-10-15โครงการการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตเชิงรุกในศตวรรษที่ 21 รหัสหลักสูตร 60010028 (โครงการคูปองครู)สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
2559-10-21กิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ (รร.บ้านท่าสาป)สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
2561-10-15หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในการใช้วรรณกรรมเป็นฐานฯ รหัส 60100026 (โครงการคูปองครู)สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
2561-10-15กิจกรรมศึกษาแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบภายในมรย. (รร.ชุมชนบ้านสะนิง)สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้