Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562-10-22พันธมิตรธุรกิจวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2021การสร้างแบรนด์ "dure" กระเป๋าเตยหนามจักสานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; นันทรัตน์ นามบุรี; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธ์; สุกฤตรา พุ่มแก้ว; วิโรจน์ ไพบลูย์เวชสวสัดิ์
2021การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าวิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบ (ทองม้วน-ทองพับ) จังหวัดยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี; เวสารัช คงนวลใย
2018แนวทางการจัดการวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 15ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; ปียะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี; วัลย์ลดา พรหมเวียง
2560การพัฒนาแนวทางการออกแบบแคตตาล็อกผ้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัดนราธิวาสปวีณา เจะอารง; นันทรัตน์ นามบุรี; ธีรยุทธ มูเล็ง; อัปสร อีซอ; ชรีฮาน ยีแว; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2560ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตยางแผ่นรมควัน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาน้ำยางสดบ้านถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาอรวรรณ กมล; จารินี วัฒนไทย; พยอม ตอบประโคน
2559การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทหารกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์; วัลย์ลดา พรมเวียง; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2563นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แบบผสมผสานวัตถุดิบของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; นันทรัตน์ นามบุรี; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธ์ุ; มนัส สุทธิการ; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสด
2017ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลาดุษฎี นาคเรือง; สุธิดา วัฒนยืนยง; นุชนภา เลขาวิจิตร์
2564การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อการส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีสุธิดา เลขาวิจิตร์