Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-03-20การบริหารนวัตกรรมระบบบัญชีสำหรับศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดยะลาละออ มามะ; นันทา จันทร์แก้ว
2563คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รางวัลต่างๆ ในการประกวด Retail Innovationอาฟูวัน สาเฮาะ; มะยิ ลอมอ; อัสมัมน สะอิมิ; มารูวัน อามะ
2560​นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประกวดนวัตกรรม Halal Digitalมะแอ เย็ง; บัดดาวี แลแมแล; สร้อยสุดา แช่ตัง; ริงสิตา โต๊กาพอ
2563คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รางวัลต่างๆ ในการประกวด Retail Innovationยัสมี แนแปเราะ; กนิษฐา สะแหละ; อาซียะห์ เจะแแว
2563คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รางวัลต่างๆ ในการประกวด Retail Innovationอัสม๊ะ มามะ; นูรมา แม็ง; ซาวียะห์ ดอเล๊าะ
2563นวัตกรรมการพัฒนาสื่อสร้างสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุเพียงลำพังตามวิธีมุสลิมในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลาฎาวีณี ต่วนมูดอ
2021นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แบบผสมผสานวัตถุดิบของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; จิราพร เกียรตินฤมล; นันทรัตน์ นามบุรี; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ; มนัส สุทธิการ; วิโรจน ไพบูลยเวชสวัสดิ์
2021นวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสันทนาการเป็นฐาน ในรายวิชาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในองค์กรธุรกิจย่าร่อนะ ศรีอาหมัด