Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้ากรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์จักสานเตยหนามธีรยุทธ มูเล็ง; อุมาพร เชิงเชาว์; วุฒิชัย คงยัง; สุริยา นาคิน; อิสมาแอ ยีมะแซ; มนัส สุทธิการ
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; รอมซี แตมาสา; เบญญาดา เหล่าธนถาวร; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์; วราวุฒิ วรานันตกุล; อรวรรณ วรานันตกุล
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มชุมชนตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; นันทรัตน์ นามบุรี; สุธิดา เลขาวิจิตร์; ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด; มนัส สุทธิการ; ธีรยุทธ มูเล็ง
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้า. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานันทรัตน์ นามบุรี
2562โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดวุ้นมะพร้าวคุณพิมาน อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสปวีณา เจะอารง
2019การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มชุมชนตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์สานกระจูดณฏฐาระวี พงค์กระพันธ์; นันทรัตน์ นามบุรี; สุธดิา เลขาวิจิตร์; ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด; มนัส สุทธิการ; ธีรยุทธ มูเล็ง
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานตัดเย็บกลุ่มผู้สูงอายุบ้านท่าเพสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กําแพงดี; พอหทัย ซุ่นสั้น; พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ