Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 283 to 302 of 3244 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-05-28กลวิธีการตอบปฏิเสธของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานัจมีย์ อาแซ; จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล
2019-07-25กลวิธีการตอบปฏิเสธในภาษาไทยที่ปรากฏในนวนิยายไทย เรื่อง รอยฝันตะวันเดือดมัสวิณี สาและ; Masvinee Saleh
2561-05-26กลวิธีการนำเสนอและภาพสะท้อนทางสังคมในนวนิยายชุด 4 ทิศตาย ของ ภาคินัย กสิรักษ์นุรซาฮีดา ดาอูแม; รุสมีนา บินอุมา; สุวัยบ๊ะ ดีเย๊าะ; ฮับเสาะ สะมะแอ; ซูไรดา เจะน
2562-05-22กลวิธีการปฏิเสธอย่างมีชั้นเชิงของวัยรุ่นฟาร์ตีณี สามะแอ; ซันซูรี หะยีอาลี; นูรีซา เจ๊ะเดน; นูรียะห์ หะยีมะแซ; ยุสรอ สาเม๊าะ; สูไวบะห์ สาและ; โสภณ พฤกษวานิช
2561กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือปฏิบัตืหรือมาตราการปฏิบัติ (คู่มือประชาชน)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2557-07กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋วสำหรับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน : กรณีศึกษา ณ ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาสอีลีหย๊ะ สนิโซ; มะรูดิง กาซา; ฮูเซ็ง ชายดานา
2561กายวิภาคและสรีรวิทยาผู้สูงอายุพื้นฐานนวรัตน์ ไวชมภู
2020-08-31การ สื่อสาร เพื่อ การ จัดการ การ จำหน่าย สินค้า OTOP ใน ประเทศ มาเลเซียชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2553การกำจัดพยาธิภายนอกในแพะโดยใช้น้ำส้มควันไม้จารุณี หนูละออง; อับดุลรอฮิม เปาะอีแต
2553การกำจัดพยาธิภายนอกในแพะโดยใช้น้ำส้มควันไม้จารุณี หนูละออง; อับดุลรอฮิง เปาะอีแต
2558การกำจัดสีย้อมโดยสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของเปลือกกล้วยหินนิสาพร มูหะมัด; สมภพ เภาทอง; อุบล ตันสม; ปิยศิริ สุนทรนนท์
2562-04-03การกำจัดโลหะหนักมีพิษในน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นตัวดูดซับวรรณกัษมา ฮารน; อลภา ทองไชย; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ
2561การกําจัดโลหะหนักมีพิษในน้ําโดยใชผลิตภัณฑธรรมชาติเป็นตัวดูดซับวรรณกัษมา ฮารน; อลภา ทองไชย; อาอีเซาะส เบ็ญหาวัน; สุนีย แวมะ
2559การขยายพันธุ์ดาหลาขาวด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออรุณี ม่วงแก้วงาม
2558-08-05การควบคุมโดยชีววิธีเชื้อรา Phytophthora sp. สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนโดยใช้เชื้อ Bacillus sp.คอสียาห์ สะลี; อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี; นุรอัยนี หะยียูโซะ; พูรกอนนี สาและ; สุไหมยะห์ เจ๊ะเต๊ะ
2560การคัดกรองหุ้นสามัญตามหลักชารีอะห์ เพื่อการลงทุนตามหลักศาสนาอิสสามอาดัม ไกรสุทรังค์; ฮาซียะ ดอรอแซ; อัลอามีน มะแต; มนัส สุทธิการ
2564-01การคัดเลือกจุลินทรีย์ทนร้อนที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลสเพื่อการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานขนมจีนหัสลินดา บินมะแอ; อามีเน๊าะ โดยมาตู; อานีซ๊ะ สิปิดี
2558-08-05การคัดเลือกเชื้อรา Mucor sp. ที่สามารถผลิตเอนไซม์กลูโคอะไมเลสจากลูกแป้งข้าวหมากในท้องถิ่นนุรอัยนี หะยียูโซะ; อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี; นูรมา เจ๊ะเลาะ
2563-02-06การคัดแยกราเอนโดไฟท์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Phytophthora sp. สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนต่วนนุรมี มือด๊ะ; ซารีฟะห์ สิเดะ; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ
2565-03-10การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากปลาส้มในพื้นที่จังหวัดยะลาโซเฟีย นิตา; นุรอัยนี หะยียูโซะ