Browsing by Author เบญญาดา เหล่าธนถาวร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; รอมซี แตมาสา; เบญญาดา เหล่าธนถาวร; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์; วราวุฒิ วรานันตกุล; อรวรรณ วรานันตกุล
2562การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในระดับตำบล จังหวัดยะลาเบญญาดา เหล่าธนถาวร; นิชาวดี ตานีเห็ง; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์; อัลอามีน มะแต; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์
2562นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้เข้ารอบการประกวดระดับประเทศ โครงการ Smart Retail Innovation Contest 2020แวนะห์ มือลี; บุสรอ สาแปอิง; ซารีฮา บาโด; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; เบญญาดา เหล่าธนถาวร
2561โครงการ หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอบต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้ กิจกรรมที่ 7 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเบญญาดา เหล่าธนถาวร; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์; นิชาวดี ตานีเห็ง; นันทา จันทร์แก้ว; นันทา จันทร์แก้ว; ละออ มามะ; ปิยะดา มณีนิล; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์; ปิยะดา มณีนิล; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; สัสดี กำแพงดี; อัลอามีล มะแต