Browsing by Author เดียร์นา แม็ง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การตลาดทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพเดียร์นา แม็ง
2564-03-31นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทย์ฯ มรย. เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายเพื่อยื่นใบเสนอโครงการเพื่อรับทุน 1.5 ล้านบาท โครงการ Gen Z Gen Biz Innovation Campนูรไอนี อาแว; ยาวีตาร์ อีซอมูซอ; อักรอม ยะโกป; เดียร์นา แม็ง; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช
2562-04-21นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพคว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย โครงการสร้างเเละพัฒนาเพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางด้านการเเพทย์และสุขภาพมูฮำหมัดสุไฮมิน มูซอ; ฟาร์อีซะห์ สอมะลี; กูฮัยยา ตูแวลอ; มัสฮาณี แยแล; สูรีญาณี หะยีแม; นูรไอนี อาแว; ณูรี ติยา; อักรอม ยะโกบ; ซุฟฟียะห์ ยูโซ๊ะ; มูรณี ฮะ; เดียร์นา แม็ง; ฟาดีฮะห์ เลาะยะผา
2565-03-10ประสิทธิผลและความพึงพอใจในการบริโภคโยเกิร์ตเม็ดแมงลักในการแก้ปัญหาท้องผูกของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสูรีญาณี หะยีแม; ฟูซีย๊ะ ยาหะมุ; นูรีฮันญ์ สะมะแอ; เดียร์นา แม็ง
2562ปัจจัยทำนายการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลารัตติภรณ์ บุญทัศน์; นวรัตน์ ไวชมภู; เดียร์นา แม็ง
2560-05ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการบริการด้านการนวดแผนไทยของประชาชนในจังหวัดยะลา : กรณีศึกษาการบริการด้านการนวดแผนไทย ศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; แสงหิรัญญา สหัสสธารา; ฮูดา แวหะยี; รัตติภรณ์ บุญทัศน์; เดียร์นา แม็ง
2564-07ผลของการบริหารร่างกายส่วนบนด้วยท่ามณีเวชต่ออาการปวดกล้ามเนื้อร่างกายส่วนบนในผู้สูงอายุตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลานวรัตน์ ไวชมภู; รัตติภรณ์ บุญทัศน์; มุสตูรา ยะโกะ; เดียร์นา แม็ง
2565-03-10พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรผสมมะนาวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาณูรี ติยา; ซุฟฟียะห์ ยูโซะ; มูรนี ฮะ; เดียร์นา แม็ง
2563-05รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 3 อ ในโรงเรียนผู้สูงอายุนวรัตน์ ไวชมภู; สุนีย์ เครานวล; รัตติภรณ์ บุญทัศน์; เดียร์นา แม็ง
2562รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 3 อ. ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลานวรัตน์ ไวชมภู; สุนีย์ เครานวล; รัตติภรณ์ บุญทัศน์; เดียร์นา แม็ง