Browsing by Author อีลีหย๊ะ สนิโซ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 65  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557-07กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋วสำหรับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน : กรณีศึกษา ณ ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาสอีลีหย๊ะ สนิโซ; มะรูดิง กาซา; ฮูเซ็ง ชายดานา
2564-04-01การจำลองลักษณะการไหลของน้ำผ่านกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋วแบบคาปลานอาหมัด แวบือราเฮง; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2561-07การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบธรรมชาติของกล้วยหอมและเผือกสีม่วงอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จักราวุฒิ เตโช; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2561การปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมขนาดจิ๋วสำหรับชุมชนอีลีหย๊ะ สนิโซ; ฮูเซ็ง ชายดานา
2563-02-06การปรับปรุงเจนเนอเรเตอร์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำขนาดเล็กซูลกิฟลี สิเดะ; อดุลย์ ดือเระซอ; นูรา มามุ; ฮาฟเสาะ ดอเลาะหมิ; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2554-10-19การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วจากมอเตอร์เครื่องซักผ้าสำหรับครัวเรือนอีลีหย๊ะ สนิโซ; สือกรี เต๊ะ; พารินด๊ะ หมัดแมเราะ
2555-12-18การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วอย่างง่ายสำหรับชนบทอีลีหย๊ะ สนิโซ; มูฮำหมัดนูร ยูนิ; อิสมาแอล เจ๊ะเต๊ะ; รอมซี มาหะ; ลุตฟี สือนิ
2563-02-06การพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนูรฮูดา สะมาแอ; ฮาหยาด โต๊ะเส็น; มูฮัมหมัด สุระกำแหง; ฮาซัน หะยีเด็ง; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2562การพัฒนาระบบอบแห้งส้มแขกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบูเก๊ะอีลีหย๊ะ สนิโซ; สุไลมาน หะยีสะเอะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ฮูเซ็ง ชายดานา; แวรุสนานี หะมะ; นูรีดา ลามอ
2553-01การพัฒนาระบบอบแห้งโดยเทคนิคลมร้อนไมโครเวฟอีลีหย๊ะ สนิโซ; เชิดตระกูล หอมจำปา
2551-07การพัฒนาเครื่องอบแห้งชั้นบางพลังงานความร้อนร่วม YRU-TLD#1(R&E)อีลีหย๊ะ สนิโซ; มะรูดิง กาซา; มูฮัมมัดรุสดี เจ๊ะเต๊ะ
2552-07การพัฒนาเครื่องอบแห้งชั้นบางระบบปิดโดยใช้เทคนิคสนามไฟฟ้าแรงดันสูงอีลีหย๊ะ สนิโซ; มะรูดิง กาซา
2556การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรโดยเทคนิคพลังงานความร้อนร่วมสำหรับครัวเรือนอีลีหย๊ะ สนิโซ
2556การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรโดยเทคนิคพลังงานความร้อนร่วมสำหรับครัวเรือนอีลีหย๊ะ สนิโซ
2565-03-10การพัฒนาเตาเผาถ่าน 200 ลิตร เพื่อผลิตถ่านคุณภาพสูงจากไม้ไผ่กัรตีนี ยาโงะ; ลุตฟี สือนิ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; อีลีหย๊ะ สนิโซ; ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร
2557-01การพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วที่ระดับน้ำต่ำอย่างง่ายอีลีหย๊ะ สนิโซ; ฮูเซ็ง ชายดานา
2551การลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยวัสดุดูดซับความชื้นรีไซเคิลอีลีหย๊ะ สนิโซ
2555-05-16การลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยเทคนิคการดูดซับความชื้นอีลีหย๊ะ สนิโซ; ปาตีเมาะ เจะดิง; ฮายาตี อาลี
2562-02-07การลดความชื้นชิ้นส้มแขกด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายนูรีดา ลามอ; แวรุสนานี หะมะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2558-01การวัดค่าความเข้มข้นนํ้ายางพาราด้วยเทคนิคตัวเก็บประจุทรงกระบอกอีลีหย๊ะ สนิโซ; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; มารียานี แมแลแมง; กัสมีรา กูโน