Browsing by Author อิมรอน มีชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-10-18การตรวจหาบอแร็กซ์ในผลไม้ดองและของหวานในเขตเทศบาลนครยะลาด้วยยูวี-วิซิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ฮูดา ดีเยาะ; การีสมะห์ มะแซ; ประยูร ดำรงรักษ์; อิมรอน มีชัย
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามป่ากลุ่มบุหงาปืองาเต็ง อำเภอยะหา จังหวัดยะลาปวีณา เจะอารง; มีนา ระเด่นอาหมัด; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; รอมลี เจะดอเลาะ; ชรีฮาน ยีแว; อิมรอน มีชัย
2564การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการเตรียมโลชั่นผสมสารสกัดพรอพอลิสจากผึ้งชันโรงอิมรอน มีชัย; ดรุณี ยือแร; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2020-03-30การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีเบื้องต้นฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการเตรียมโลชั่นผสมสารสกัดพรอพอลิสจากผึ้งชันโรงอิมรอน มีชัย; ดรุณี ยือแร; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2560-10-18การวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์จากรังชันโรงและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ของผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนฮาซัน ดอปอ; อามีเนาะ สาหะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อิมรอน มีชัย; สุนีย์ แวมะ
2563-02-06ความแตกต่างของสายพันธุ์ผึ้งชันโรงต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำผึ้งรุสนี ยูโซ๊ะ; อัสมะ ฮามะ; อิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; สุนีย์ แวมะ
2561คุณลักษณะทางกายภาพของอนุภาคผงสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดฮาซัน ดอปอ; อิมรอน มีชัย; รอมลี เจะดอเลาะ; สุนีย์ แวมะ
2563-02-06คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีบางประการของอนุภาคผงสมุนไพรหม้อข้าวหม้อแกงลิง ภูมิปัญญาท้องถิ่นฮาซัน ดอปอ; อิมรอน มีชัย; รอมลี เจะดอเลาะ; พรรณี ปาลายา; อัลวานี อิแต
2566-08-07นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”นูรฮายาตี เจ๊ะแว; อาฟีนี ซอรี; ฮาซัน ดอปอ; อิมรอน มีชัย; คอสียาห์ สะลี
2567-01-23นักศึกษาหลักสูตรเคมี คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง Young Rising Stars of Science Award 2023นูรฮายาตี เจ๊ะแว; อาฟีน ซอรี; ฮาซัน ดอปอ; อิมรอน มีชัย
2563-10-07นักศึกษาหลักสูตรเคมี คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับเหรียญรางวัลระดับ Bronze ในการแข่งขัน Young Rising Stars of Science Award 2020นิรุสนา เจ๊ะปูเตะ; รุสนี ยูโซ๊ะ; อิมรอน มีชัย
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ประเภทบรรยาย (Oral Presentation) ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)ซารียะห์ มูซอเลาะยา; สุรเดช มัจฉาเวช; อิมรอน มีชัย
2567-01-23นักศึกษาหลักสูตรเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง Young Rising Stars of Science Award 2023ซูรันณี เต็ง; ปาตีเมาะ มะแซ; อิมรอน มีชัย; ฮาซัน ดอปอ
2564-08-24นักศึกษาหลักสูตรเคมีได้รางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021)อานีซ๊ะ บากา; พาตีเม๊าะ ยาลาแน; อิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2562-02-07ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด เอกลักษณ์ทีแอลซีสมรรถนะสูงและการวิเคราะห์ทางทีแอลซีสมรรถนะสูงของสารสกัดหยาบอะซิโตนจากดอกดาหลาอาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ; ปาซียะห์ แสแวง; อิมรอน มีชัย
2561-02-11ปริมาณฟินอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากใบและเปลือกผลมะม่วงสูไวบะห์ มีนา; ซูไฮดา หะยีอาแว; ยาวารี วิชา; อิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2561-12-17ปริมาณฟินอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำผึ้งชันโรงในช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2020-01-31ผลของการเก็บรักษาพรอพอลิสของผึ้งชันโรงต่อ ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอิมรอน มีชัย; คอรีเยาะ มาฮามะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อัซอารีย์ สุขสุวรรณ
2562-02-07ผลของช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันต่อปริมาณฟินอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดพรอพอลิสจากผึ้งชันโรงอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; สูไวบะห์ มีนา; นูรมา สะเตงกูแว; อัสมาร์ท ดอเลาะ; อาตีกะห์ แวกือจิ; พาดีละห์ เจ๊ะน๊ะ
2563-01-29ผลของช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวพรอพอลิสของชันโรงต่อปริมาณฟลาโวนอยด์รวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง