Browsing by Author อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2562-04-03การกำจัดโลหะหนักมีพิษในน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นตัวดูดซับวรรณกัษมา ฮารน; อลภา ทองไชย; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ
2565-03-10การพัฒนาครีมบำรุงผิวเท้าผสมสารสกัดใบผักแพวฟิรเดาส สะนิ; สุนีย์ แวมะ; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน
2560-04การรักษาสภาพน้ำยางด้วยน้ําขี้เถ้าและการจับตัวของน้ํายางด้วยน้ํามะพร้าวหมักไมซาตุลอักมาล ท่าดะ; อรวรรณ ทิพย์มณี; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน
2560-10-18การศึกษาตัวทําละลายต่อการสกัดสารในเปลือกลูกหยีที่มีผลต่อการยับยั้ง Escherichia coliสุนีย์ แวมะ; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สารีนา สาและ
2564-01การศึกษาสารประกอบฟีนอลิกในสารสกัดจากต้นโคลงเคลงด้วยเทคนิค HPTLC และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคในอาหารอาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ
2562-12-03การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของถ่านกัมมันต์จากเปลือกลูกหยีเมมุน ซัตตาร์; ฟารีดา หะยีเย๊ะ; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน
2561การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของถ่านกัมมันต์จากเปลือกลูกหยีอาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ; วรรณกัษมา ฮารน
2559-02-11การแยกอะลูมิเนียมจากซองพลาสติกลามิเนตเพื่อผลิตสารส้มอัฟนาน มอลอ; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ
2565-01จลนศาสตร์และรูปแบบการดูดซับสีย้อมโรดามีน บี บนคาร์บอนกัมมันต์จากชานอ้อยที่ถูกปรับปรุงอาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; ฟารีดา หะยีเย๊ะ; เมมุน ซัตตาร์
2563-02-06ประสิทธิภาพการดูดซับสารระเหยเบนซีนของตัวดูดซับที่เตรียมจากเปลือกลูกหยีอาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; รุสนี ปูแล; สุนีย์ แวมะ
2562-02-07ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด เอกลักษณ์ทีแอลซีสมรรถนะสูงและการวิเคราะห์ทางทีแอลซีสมรรถนะสูงของสารสกัดหยาบอะซิโตนจากดอกดาหลาอาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ; ปาซียะห์ แสแวง; อิมรอน มีชัย
2558-05-28ผลของตัวทำละลายต่อการสกัดสารและการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหารของชุมเห็ดเทศอาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ; สุไบดะ สะมะ; นูรีดา ซีเด๊ะ
2560-10-18ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นกายของสารส้มร่วมกับสารสกัดสมุนไพรในท้องถิ่นอาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ; พาอีซ๊ะ สาและ; อิสละห์ สาเตาะ
2559ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากเปลือกลูกหยีสุนีย์ แวมะ; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน
2559ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดดาหลา (Etlingera elatior L.) ต่อแบคทีเรียก่อโรคในพืชสายใจ แก้วอ่อน; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน
2561-01อบรมพัฒนาทักษะทางเคมีสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้อรวรรณ ทิพย์มณี; ฮาซัน ดอปอ; อิมรอน มีชัย; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ