Browsing by Author อมรเทพ มณีเนียม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดยะลาโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับบริการพิกัดตำแหน่งบนโมบายแอพพลิเคชั่นไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร; อมรเทพ มณีเนียม
2563การพัฒนานวัตกรรมช่วยสร้างเสริมการขายร้านคาเฟร์ขนาดเล็กเพื่อเป็นต้นแบบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แวซำซูดิน แวดอกอ; นิมารูนี หะยีวาเงาะ; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; อมรเทพ มณีเนียม
2561การพัฒนาระบบอุปกรณ์ภายในโรงงานขนาดย่อมด้วยเทคโนโลยีไร้สายผ่านแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ภายใต้แนวคิดอินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่งชินวัจน์ งามวรรณากร; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; อมรเทพ มณีเนียม
2559การพัฒนาสื่อความจริงเสมือนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; แวซำซูดิน แวดอกอ; ปิยะดา มณีนิล; อมรเทพ มณีเนียม; ชินวัจน์ งามวรรณากร
2563การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; อมรเทพ มณีเนียม; สัสดี กำแพงดี; ปิยะดา มณีนิล
2562นำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาตินิมารูนี หะยีวาเงาะ; ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร; อมรเทพ มณีเนียม