Browsing by Author สุนิตย์ โรจนสุวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-04การพัฒนาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์-ลมร้อนสําหรับการทำแห้งกล้วยนาฟีละห์ กาแม; อามีเนาะห์ ดือราซอ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
2559-07การวัดค่าความเข้มข้นน้ำยางพาราด้วยเทคนิคตัวเก็บประจุแผ่นขนานสมกรณ์ ชัยวรากรณ์; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ; ยุสรี ดอเลาะเซ็ง
2559-01การศึกษาประสิทธิภาพการอบแห้งของปลาช่อนด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้าฮาติมมี บากา; รอกีเยาะ อาแว; ซุลกิพลี กาซอ; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
2559-12-15ความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่ภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียสุนิตย์ โรจนสุวรรณ; รุสมาดี สะบูดิง
2560-10-18ผลของการเอนแคบซูเลชั่นสารสกัดหยาบจากเปลือกมะนาว (Citrus aurantifolia (christm)) ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus ATCC 11778 และ Pseudomonas fluorescens TISTR 358อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2554-07พลังงานน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋ว : การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่และออกแบบระบบ ณ มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดงอีลีหย๊ะ สนิโซ; เชิดตระกูล หอมจำปา; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ