Browsing by Author สุธีรา ศรีสุข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-11การพัฒนากัมมี่เยลลี่ดาหลาพลังงานต่ำด้วยซูคราโลสกมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข
2561การพัฒนาผลิตภัณฑชาส้มแขกสุธีรา ศรีสุข; ปิยศิริ สุนทรนนท์
2558-08-05การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสพริกไทยดําของหมี่เบตงกึ่งสําเร็จรูปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; สุธีรา ศรีสุข
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกและการยกระดับอาคารผลิตกลุ่มผู้ประกอบการวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; สุธีรา ศรีสุข; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; นุชเนตร ตาเย๊ะ
2560-10-18การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมี่เบตงกึ่งสําเร็จรูปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; สุธีรา ศรีสุข; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2559-11การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมแพะรสแยมกล้วยหินผสมส้มโชกุนสุธีรา ศรีสุข; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; นุชเนตร ตาเย๊ะ; พรสวรรค์ เพชรรัตน์
2559-07การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากน้ำนมลูกเดือยสุธีรา ศรีสุข
2563-11การพัฒนาสถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาลขนาดเล็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับความปลอดภัยอาหารจริยา สุขจันทรา; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข; คืนจันทร์ ณ นคร
2561-05การพัฒนาสูตรน้ำปรุงรสผัดพริกสำหรับหมี่เบตงกึ่งสำเร็จรูปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2559การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากดาหลาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสุขภาพกมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข
2559การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากดาหลาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสุขภาพกมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข
2562การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองม้วนอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสุธีรา ศรีสุข; ภัทรวดี เอียดเต็ม
2561-03-27คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร ได้รับรางวัลดีมาก ในหัวข้อบทความวิจัยรับใช้สังคม งานประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10จริยา สุขจันทรา; สุธีรา ศรีสุข; กมลทิพย์ กรรไพเราะ
2559คุณภาพทางจุลินทรีย์ของน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มกดหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตเทศบาลนครยะลาสุธีรา ศรีสุข; ภารดี พละไชย
2560-04-04ผลของการทดแทนกะทิด้วยน้ำมันปาล์มต่อคุณภาพของบูดูตูมิฮพร้อมบริโภคสุธีรา ศรีสุข; นิภาภัทร์ กุณฑล; ภัทรวดี เอียดเต็ม
2561-12-02ผลของสารที่ทำให้เกิดเจลต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มแขกฮาลาลสุธีรา ศรีสุข
2559แผนงานวิจัย : แนวทางการพัฒนาศักยภาพดาหลาสู่ไม้ดอกเศรฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้อรุณี ม่วงแก้วงาม; พรรณี แพงทิพย์; พรสวรรค์ เพชรรัตน์; ทวีวรรณ ทองนวล; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข; สายใจ แก้วอ่อน; อาอีเซาะส์ เบญหาวัน