Browsing by Author วรนาถ แซ่เซ่น

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-09-25การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวรนาถ แซ่เซ่น
2560-02การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลาวรากร แซ่พุ่น; ภากร นพฤทธิ์; วราลี รุ่งบานจิต; วรทา รุ่งบานจิต; วรนาถ แซ่เซ่น; ชุติมา คำแก้ว
2562-07การสำรวจภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนวรนาถ แซ่เซ่น; ภากร นพฤทธิ์; วรทา รุ่งบานจิต; วรากร แซ่พุ่น; วราลี รุ่งบานจิต; ซูไรดา เจะนิ
2563-05การสำรวจและศึกษาการตั้งชื่อร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนใน อำเภอเมือง จังหวัดยะลาวราลี รุ่งบานจิต; วรทา รุ่งบานจิต; วรนาถ แซ่เซ่น; วรากร แซ่พุ่น; ภากร นพฤทธิ์
2561ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้มีนา ระเด่นอาหมัด; วรนาถ แซ่เซ่น; นิมารูนี หะยีวาเงาะ
2562-02-20ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้มีนา ระเด่นอาหมัด; วรนาถ แซ่เซ่น; นิมารูนี หะยีวาเงาะ
2560-03แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวรทา รุ่งบานจิต; วราลี รุ่งบานจิต; วรนาถ แซ่เซ่น; วรากร แซ่พุ่น; ภากร นพฤทธิ์
2560-05-03แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวรทา รุ่งบานจิต; วราลี รุ่งบานจิต; วรนาถ แซ่เซ่น; วรากร แซ่พุ่น; ภากร นพฤทธิ์
2560โครงการค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้วรทา รุ่งบานจิต; ภากร นพฤทธิ์; วรากร แซ่พุ่น; วรนาถ แซ่เซ่น; วราลี รุ่งบานจิต
2558-02โครงการค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในตำบลท่าสาปวรนาถ แซ่เซ่น