Browsing by Author มูฮัมหมัด ปุ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนากระบวนการผลิตบ๊ะจ่างธัญพืชสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ปวีณา เจะอารง; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ชรีฮาน ยีแว; มูฮัมหมัด ปุ
2562คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติเป็น Visiting Lecturer เวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Conference On International Issue in Business and Econmic Research 2019" ณ Universitas Negeri Malang, Malang - East Java ณ ประเทศอินโดนีเซียมูฮัมหมัด ปุ; อับบ๊าส พาลีเขตต์; อัลอามีน มะแต
2559นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศโครงการ Thailand Computer Competetion 2016 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมะแอ เย็ง; มูฮัมหมัด ปุ
2559-12แบบจําลองพยากรณ์ผลการเรียนของนักศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอับดุลเลาะ บากา; อรรถพล อดุลยศาสน์; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; สุลัยมาน เภอโส๊ะ; ุจีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อิมรอน แวมง; มูฮัมหมัด ปุ
2562โครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อ ที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่ 6 อบรมผู้นำเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยชุมชนศุภาวิณี กิติวินิต; เจนตา แก้วไฝ; ชูยัน หามะ; ดาลีซะห์ ดะยี; แวซำซูดิน แวดอกอ; มูฮัมหมัด ปุ