Browsing by Author มัสวิณี สาและ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-07-25กลวิธีการตอบปฏิเสธในภาษาไทยที่ปรากฏในนวนิยายไทย เรื่อง รอยฝันตะวันเดือดมัสวิณี สาและ; Masvinee Saleh
2021-05-19ลักษณะทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านชื่อหมู่บ้านในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสมัสวิณี สาและ; Masvinee Saleh
2021-01-15ลักษณะทางไวยากรณ์ของชื่อหมู่บ้านในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสมัสวิณี สาและ
2562-01-27แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนนินุสรา มินทราศักดิ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; มัสวิณี สาและ; ศรีประไพ อุดมละมุล; สุพัตรา รุ่งรัตน์; อานนท์ มุสิกวัณณ์; นูลอัฟฎา สาและ
2563-01-27แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตงแบบมีส่วนร่วมนินุสรา มินทราศักดิ์; มัสวิณี สาและ; ศรีประไพ อุดมละมุล; อานนท์ มุสิกวัณณ์