Browsing by Author ฟาริดา เอ็ลลาฮี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2561นักศึกษาสาขาการจัดการและสาขาการเงินการธนาคารรับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจฮาลาลระดับชาตินาทยา หะยีสาแม; ฟาดีฮะ ดอเลาะ; ซูไฮดะ สะมะแอ; อับดุลเล๊าะ แมะกาจิ; ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด; ฟาริดา เอ็ลลาฮี; ฟาซียะห์ ดอเลาะ
2561ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยะลาภูริชาติ พรหมเต็ม; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ฟาริดา เอ็ลลาฮี; จารินี วัฒนไทย; นูรีดา เจะและ; โนร์ซีอัน ยอ; ฮาซียะห์ มะมิง; อิบราฮิม ดาโอะ
2562พฤติกรรมการก่อหนี้นอกระบบของผู้ค้าภายในตลาดรถไฟ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาฟาริดา เอ็ลลาฮี; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2560พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอน กรณีศึกษาร้านกาแฟอเมซอนในปั๊มน้ำมัน ปตท. ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลาลาวัณย์ ทิพมาศ; อุษณีย์ พรหมศรียา; ชฎาภรณ์ สวนแสน; ฟาริดา เอ็ลลาฮี
2562รายงานวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านพงบูโล๊ะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลาจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์; ฟาริดา เอ็ลลาฮี